Show simple item record

Information System Design

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorSnášelová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:13Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:13Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSNÁŠELOVÁ, M. Návrh informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116574cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177895
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem vhodného informačního systému pro chod sdílené dílny společnosti Temple of Creation s.r.o. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která tvoří základnu pro analytickou část současného stavu společnosti a samotný návrh řešení. Implementace navrženého informačního systému bude jednou z možností, jak zvýšit dostupnost nabízených služeb kreativního centra, zjednodušit procesy a zajistit tak plynulý chod společnosti.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the design of a suitable information system for the operation of the shared workshop of Temple of Creation s.r.o. The introductory part of the thesis contains the theoretical background, which forms the basis for the analytical part of the current state of the company and the solution itself. Implementation of the proposed information system will be one of the possibilities how to increase the availability of the services offered by the creative center, simplify the processes and ensure the smooth running of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectrezervační systémcs
dc.subjectdatacs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsdílená dílnacs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectreservation systemen
dc.subjectdataen
dc.subjectinformationsen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectshared workshopen
dc.titleNávrh informačního systémucs
dc.title.alternativeInformation System Designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:31cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116574en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:54en
sync.item.modts2020.03.31 02:23:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Martin Konečný (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.,MSc. Za jakým účelem jste zvolila marketingovou kampaň na webových sítích? Odpovězeno Ing. Martin Konečný Proč si myslíte, že je duležité GDPR pro chráněnou dílnu? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record