Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorHynek, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:14Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:14Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHYNEK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177899
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je posouzení informačního systému a návrhy na změny, které mají za cíl zvýšit jeho celkovou úroveň. V práci se setkáme s rozdělením do 3 hlavních kapitol, kterými jsou: teoretická východiska, analytická část a vlastní návrhy na změny. V teoretické části si vysvětlíme nedůležitější pojmy, které jsou nezbytné k porozumění celé práce. V analytické části provedeme analýzu současného stavu informačního systému a představíme si společnost, pro kterou jsou návrhy zpracovávány. Samotným závěrem je vlastní návrh změn a jejich ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is the assessment of the information system and proposals of changes that aim to increase its overall level. In the work we will find a division into 3 main chapters, which are: theoretical background, analytical part and own proposals of changes. In the theoretical part we will explain the most important terms necessary for understanding the whole work. In the analytical part we will analyse the current state of the information system and introduce the company for which the proposals are being processed. The conclusion is the actual proposal of changes and their economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectZEFIScs
dc.subjectPESTcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectcentiscs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectZEFISen
dc.subjectPESTen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectcentisen
dc.subjectinformation technologyen
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:40en
sync.item.modts2020.04.01 02:10:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Martin Konečný (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D.,MSc. Z jakých nezávislých testů jste vycházel při výběru antivirového řešení? Odpovězeno částečně Ing. Martin Konečný Počet zaměstnanců firmy a poměry pracovníků j jednotlivých odděleních (výroba, kancelář)? Odpovězeno Co je klíčovým procesem? Odpovězeno Proč jste zaměřil vice na bezpečnos, než na výrobní procesy? Odpovězeno MGR. Štěpán Konečný, Ph.D. Ve SOWT máte uvedeno, že IS je silnýou stránkou podniku, jak jste to myslel? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record