Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorŠevčák, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:15Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:15Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠEVČÁK, O. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177904
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) a robotické procesní automatizace (RPA). V další části se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému a detailní analýzu vybraného firemního procesu. Hlavní část pak tvoří návrh změn. Cílem práce je navrhnutí takového řešení, které za pomoci nejmodernějších trendů automatizace a robotizace procesů optimalizuje část informačního systému firmy a tím sníží potřebný čas zpracování, chybovost i náklady a zvýší efektivitu firmy.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis focuses on assessment of a particular part of information system of selected company and its ICT modification proposal. This thesis explains the problematics of information systems, business process management (BPM) and robotic process automation (RPA) in its theoretical part, then focuses on the current situation and detailed analysis of the selected business process. The final part provides a modification proposal using business process management and robotic process automation technology. The aim of the thesis is to design a solution that will optimize information system via process automation and robotization thus reducing work time, error rate and costs while increasing efficiency of this company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectrobotická procesní automatizacecs
dc.subjectřízení procesůcs
dc.subjectinformation systemsen
dc.subjectrobotic process automationen
dc.subjectbusiness process managementen
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:32cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:26:37en
sync.item.modts2020.04.01 00:32:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Martin Konečný (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: bez dotazůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record