Show simple item record

Development Projects Financing

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášsk
dc.contributor.authorKonek, Ivansk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:15Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:15Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKONEK, I. Financování developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116595cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177905
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá problematikou financovania developerských projektov. Cieľom je vypracovať návrh financovania vybraného developerského projektu. Zhodnotiť a porovnať jednotlivé možnosti a vybrať najefektívnejšie riešenie. Práca obsahuje charakteristiku danej problematiky, ktorá tvorí základy pre návrhovú časť. Ďalej sa v práci venujem porovnaniu jednotlivých zdrojov a ich nákladovosti na získanie, čo následne prehľadne vyhodnocujem a porovnávam. Výsledkom riešeným riešením je návrh financovania developerského projektu UrbanPark – Východná, kde uvažujem dva rôzne scenáre. Ponuky sú vypracované na základe aktuálnych informácii, čo vytvára priestor na realizáciu navrhnutého riešenia v súčasnosti.sk
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of financing development projects. The aim is to formulate a financing proposal for a chosen development project and consequently evaluate and compare each option and choose the most effective solution. The thesis includes the characteristics of the given issue which forms the core for the proposal section. Furthermore, I concentrate on comparison of individual sources and their expensiveness for acquiring, which then I subsequently evaluate and compare in a comprehensive manner. The resulting solution is a proposition of financing development project UrbanPark - Východná where I consider two different scenarios. Offers are prepared based on the current up-to-date information which creates an opportunity for immediate implementation of the proposed solution.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinancovaniesk
dc.subjectdeveloperský projektsk
dc.subjectprojektové financovaniesk
dc.subjectfinancingen
dc.subjectdevelopment projecten
dc.subjectProject financingen
dc.titleFinancování developerských projektůsk
dc.title.alternativeDevelopment Projects Financingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116595en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:41en
sync.item.modts2020.04.01 02:58:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKultan, Ľubomírsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Mihalisko: Jakou formou jste dospěl k hodnotě nákladů cizího kapitálu ve výši 3% p.a.? Měl jste stanoven nějaký rámec pro schválení daného typu financování? odpovězeno doc. Chlebovský: V návrzích jste řešil možnosti financování, jaké vstupy vám vstupují do těchto možností z analýzy SLEPTE a proč jste se jí věnoval? odpovězeno doc. Lajtkepová: S kolika a jakými bankami jste komunikoval v případě analýzy? odpovězeno prof. Rejnuš: Kde by měl být větší hypoteční boom z ohledem na výši úroků hypotečních úroků? Co dělá s cenami nemovitosti takto nízké úrokové sazby? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record