Show simple item record

Establishing of a Small Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBrudíková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:16Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBRUDÍKOVÁ, V. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116622cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177907
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu k založení cukrářské výrobny „Nebeské dorty“ v obci Rouchovany. Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení pojmů z oblasti podnikání a analýz potřebných pro vypracování podnikatelského plánu. V návrhové části je zpracován business model a s ním související organizační, marketingový a finanční plán. Díky dotazníku, který byl podán vybraným respondentům, a provedeným analýzám lze říci, že budoucí podnik má velkou šanci na úspěch.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the creation of a real business plan to establish a confectionery factory "Nebeské dorty" in the village Rouchovany. The theoretical part of the thesis includes the definition of business terms and analyzes needed for the elaboration of a business plan. In the design part there is a business model and related organizational, marketing and financial plan. Thanks to the questionnaire given to selected respondents and to the analyzes performed, it can be said that the future enterprise has a great chance of success.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský pláncs
dc.subjectbusiness modelcs
dc.subjectcukrářská výrobnacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectmarketingový průzkumcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectbusiness modelen
dc.subjectconfectionery factoryen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectfinancial planen
dc.titleZaložení malého podnikucs
dc.title.alternativeEstablishing of a Small Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116622en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:29:36en
sync.item.modts2020.03.31 00:13:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVičarová,, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Odpovězeno Otázky oponenta - Odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D: Kolik mají Ruchovany obyvatel a je tam dostatečně veliký trh? Odpovězeno Ing. David Schüller, Ph.D. Jaké je záložní řešení pro hrozbu vypnutí el. proudu? Jak aktuální (pravděpodobný) je výpadek proudu? odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D: Jak bude zachována kvalita zboží při rozvozu? Kdo bude zpracovávat učetnictví? Odpovězeno částečně Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Na základě jakých priorit byla tvořena SWOT tabuka? Odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record