Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBohadlová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:16Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOHADLOVÁ, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177911
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice a která nám dávají podklad pro zpracování analytické části. Analytická část této práce je věnována komplexní analýze, marketingovému průzkumu trhu a zhodnocení podmínek současného trhu. V závěrečné části je na základě uskutečněných analýz vytvořen samotný podnikatelský plán včetně všech právních náležitostí v rámci českého podnikatelského prostředí.cs
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is to create a Business plan for the establishment of private child care in Broumov. The first part is determined by the theoretical background, where the business environment in Czech Republic is characterized and oves us a basis for conducting The analytical part. The analytical part of this thesis is devoted to a komplex analysis, market research and evaluation of current market conditions. The analysis outcome is a basis for a business plan creation including all the legal requirements in the Czech business environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectMcKinsey´s 7Scs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectBEP analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter´s modelen
dc.subjectMcKinsey´s 7Sen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectBEP analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměrcs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:57cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117414en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:10en
sync.item.modts2020.03.31 06:01:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: Ve SWOT analýze uvádíte jako příležitost rozvinutí marketingové strategie. Vysvětlete podrobněji. odpovězeno Doc. Ing. František Bartes, Csc. Vysvětlete částku 250 Kč v práci (platba za dítě pobyt ve školce), jak byste řešila konkurenční střet, kdyby jste zjistila, že Vaši konkurenti si vás v oblasti nepřejí. odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Jak jste sestavila SWOT bez toho, aniž byste sestavila vlastní analýzu zdrojů a schopností (silných a slabých stránek). Jak je možné že jste sestavila 7S u neexistující firmy? odpovězeno s výhradami Ing. Jan Pěta, Ph.D. Řešila jste svoji platební schopnost? Budete mít druhý rok peněžní prostředky na provoz, když první rok je ve ztrátě? odpovězeno s výhradami Ing. Roman Ptáček, Ph.D. Uváděná částka 6240 je splátka nebo úrok? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record