Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorJanků, Radkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationJANKŮ, R. Podnikatelský záměr - zřízení mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177913
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na vytvoření vlastního podnikatelského záměru, kterým je zřízení soukromé mateřské školy, která se specializuje na rozvoj pohybových aktivit, se sídlem ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Práce je rozčleněna na tři celky. Úvodní část je zaměřena na teoretická východiska, druhá část je analytická a zkoumá podnikatelské prostředí, konkurenci a potenciální zákazníky. Na základě výše zmíněných pasáží je provedena analýza současného stavu společnosti. Poslední část se zabývá konkrétním návrhem podnikatelského záměru.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis is focused on creating an own business plan, specifically establishing a private kindergarten. I decided to dedicate my kindergarten to physical activities and locate it to Staré město u Uherského Hradiště. My thesis is divided to three parts. The opening part is focused on theoretical foundation, second part is analytical and examines business environment, competition and potential customers. There is an analysis of today’s society situation based on the grounds of above mentioned facts and thoughts. At last my thesis contains a business plan design.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectbusinessmanen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectfinancial planningen
dc.titlePodnikatelský záměr - zřízení mateřské školycs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 15:40:08en
sync.item.modts2020.03.31 12:37:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - odpovězeno prof. Živělová - Jako hlavního konkurenta uvádíte jinou soukromou školku. Velkou hrozbou jsou ovšem státní školky, které jsou zdarma. Zjišťovala jste, zda v okolí je státní školka a především, kolik zájemců o tuto školku by bylo? - odpovězeno Mgr. Novotná - V práci uvádíte, že učitelé ve školce budou denně pracovat 9 hodin. Tato doba bude využita pouze pro práci s dětmi? - odpovězeno Mgr. Novotná - Pokud školku budou navštěvovat i dvouleté děti, jak je tato situace řešena legislativně? - odpovězeno doc. Zinecker - Co jste v počáteční rozvaze zařadila do dlouhodobého hmotného majetku? Je to reálná hodnota hmotného majetku? - odpovězeno doc. Zinecker - Jak bude zajištěno stravování dětí? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record