Show simple item record

Business Environmental Management

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorDokulilová, Šárkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDOKULILOVÁ, Š. Environmentální řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117525cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177914
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému ve vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se systému environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Obsahuje zavedený systém ve společnosti, jeho užití a environmentální řízení uvnitř společnosti. Závěrem práce je odhalení nedostatků zavedeného systému a návrh nápravných opatření pro odstranění nedostatků, které se týkají životního prostředí.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the management of the environmental system in a selected company. The thesis specifies the theoretical requirements concerning the environmental management system and the ČSN ISO 14 001 standard. It contains an established system in the company, it´s use and environmental management within the company. The conclusion of the thesis is to detect the shortcomings of the established system and to propose remedial measures reparation the environmental deficiencies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEnvironmentální management systémcs
dc.subjectenvironmentální řízení podnikucs
dc.subjectpříručka EMScs
dc.subjectochrana životního prostředícs
dc.subjectEnvironmental management systemen
dc.subjectbusiness environmental managementen
dc.subjectEMS manualen
dc.subjectenvironmental protectionen
dc.titleEnvironmentální řízení podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Environmental Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117525en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:10en
sync.item.modts2020.03.31 15:01:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSysel, Vojtěchcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou; Otázky oponenta - odpovězeno; doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - jaká je pravděpodobnost ztráty ISO 14 001 u daného podniku - odpovězeno; Ing. Martin Mahel, Ph.D. - z jakých údajů vycházíte při kalkulaci úspory energetické spotřeby? - odpovězeno; jak měříte výrobní výkon? - odpovězeno; jaké jsou náklady plynoucí z vašeho návrhu? - odpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record