Show simple item record

Application of Risk Analysis Method Leading to Improvement of Environmental Quality

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenask
dc.contributor.authorPochlopeňová, Monikask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOCHLOPEŇOVÁ, M. Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117527cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177915
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané na prístup Slovenskej republiky, po ňom nasledujú teoretické východiská o environmentálnom manažmente a v závere prvej časti sa nachádza prieskum metód identifikácie rizika. Analytická časť predstavuje systém environmentálneho manažérstva v spoločnosti. Po hodnotení súčasného stavu sú v práci vypracované vlastné návrhy ako preventívne opatrenia, ktoré prispievajú k zefektívneniu riadenia rizika znečistenia životného prostredia.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the application of the risk analysis method for environmental impact assessment of a business entity. In the introduction of the theoretical part, an environmental review is carried out, focusing on the approach of the Slovak Republic, followed by theoretical background on environmental management, and in the end of the first part there is a survey of risk identification methods. The analytical part presents the system of environmental management in the company. After evaluating the current state, the thesis proposes its own proposals as preventive measures, which contribute to more effective management of environmental pollution risk.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthodnotenie rizikask
dc.subjectanalýzask
dc.subjectsystém environmentálneho manažmentusk
dc.subjectenvironmentálne aspektysk
dc.subjectpreventívne opatreniask
dc.subjectRisk Assessmenten
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectEnvironmental Management Systemen
dc.subjectEnvironmental Aspectsen
dc.subjectPreventative Measuresen
dc.titleAplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředísk
dc.title.alternativeApplication of Risk Analysis Method Leading to Improvement of Environmental Qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-09-13-10:03:22cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117527en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:24en
sync.item.modts2020.03.31 20:03:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLuňáček, Jiřísk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou; Otázky oponenta - částečně odpovězeno; Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - jaká jste identifikovala rizika a jejich hodnoty RPN? - neodpovězeno; jaké legislativní předpisy ovlivňují spalování neorganického odpadu (např. pneumatiky) - neodpovězeno; doc. Ing. Petr Suchánek, PhD. - prováděla jste sama prezentované analýzy? - odpovězeno; (pozn. neprováděla); doc. Ing. Robert Zich, PhD. - jsou v práci uvedena konkrétní opatření, hodnocení efektivity, optimalizace, jak je stanoveno a požadováno na základě zadání - odpovězeno; (pozn. nejsou); komise hlasovala o výsledku obhajoby, třemi hlasy vůči dvěma byla práce obhájenacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record