Show simple item record

Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorKökény, Antoníncs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:17Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKÖKÉNY, A. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117528cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177916
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na finanční zhodnocení situace vybraného podniku v období 2015 - 2017. K posouzení finančního zdraví podniku jsou použity metody strategické a finanční analýzy. Na základě provedených analýz jsou navrhnuta opatření ke zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the financial evaluation of the situation of the selected company in the period 2015 - 2017. The methods of strategic and financial analysis are used to assess the financial health of the company. Based on the analyzes, measures are proposed to improve the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectMcKinseyho 7 Scs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectfinanční situace.cs
dc.subjectStrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectMcKinsey 7 Sen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectfinancial situation.en
dc.titlePosouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessing Economic Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-10-08:47:57cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117528en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:45en
sync.item.modts2020.04.01 02:17:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBartůněk, Romancs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou; Otázky oponenta - odpovězeno; Ing. Martin Mahel, Ph.D. - jakým způsobem jste v práci využil informace získané z analýzy SWOT? - odpovězeno; jakým způsobem získáváte zaměstnance, myslíte, že je finanční faktor dostečný? - částečně odpovězeno; Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. - jakým způsobem se projeví snížení počtu zaměstnanců ve firmě? - částečně odpovězeno; z jakého čísla vychází ponížení o 15 zaměstnanců? - odpovězeno; doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - jak má vypadat správně provedená SWOT analýza? - neodpovězeno; kde detailně analyzujete nedostatek kapacity zaměstnanců? - neodpovězeno; jak má vypadat 7S analýza? - neodpovězeno; k čemu slouží Porterův model? - neodpovězeno; jak posuzujete přínosy návrhů? - neodpovězeno;cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record