Show simple item record

Company´s Value Estimation

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorMalásková, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMALÁSKOVÁ, D. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117532cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177918
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se skládá z představení společnosti, strategické a finanční analýzy. V návrhové části je na základě předchozích výsledků analýz vybrána metoda oceňování a dále je tato metoda vypracována pro společnost INTEKA Brno spol. s r.o.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with company’s value estimation of INTEKA Brno spol. s r.o. The theoretical part of the thesis contains literary research, which focused on theory associated with the valuation of the company. The analytical part consists of company presentation, strategic and financial analysis. In the third part, based on the previous results of the analysis, the valuation method has been selected and further developed for INTEKA Brno spol. s r.o.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStanovení hodnoty podnikucs
dc.subjectoceňování podnikucs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmetody oceňovánícs
dc.subjectdiskontované peněžní tokycs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectCompany’s value estimationen
dc.subjectvaluation of the companyen
dc.subjectvalueen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectmethods of valuationen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.titleStanovení hodnoty podnikucs
dc.title.alternativeCompany´s Value Estimationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117532en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:50en
sync.item.modts2020.03.31 08:38:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKuba,, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta - odpovězeno Ing. Michal Karas, Ph.D. – Zabývala jste se rentabilitou kapitálu v druhé fázi ocenění a jejím vztahem k nákladům kapitálu? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. – Proč je slabou stránkou marketing?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record