Show simple item record

Company´s Value Estimation

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorHomolková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOMOLKOVÁ, K. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177919
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a postupy. V praktické části je představena oceňovaná společnost, strategická a finančná analýza, generátory hodnoty a finanční plán. V poslední části diplomové práce je stanovení hodnoty podniku.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on determining the value of the company Dieffenbacher CZ hydraulic presses by using income-based methods at 31.12.2017. The thesis is divided into a theoretical, practical part and own design solution. The theoretical part describes the basic concepts and procedures. In the practical part is presented company, strategic and financial analysis, value generators and financial plan. The final part of the diploma thesis is the determination of the value of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinační pláncs
dc.subjectstanovení hodnoty podnikucs
dc.subjectdiskontované cash flowcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectprůměrné vážené náklady na kapitálcs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectvalue estimating of companyen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectweighted average cost of capitalen
dc.subjectvalue generatoren
dc.titleStanovení hodnoty podnikucs
dc.title.alternativeCompany´s Value Estimationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:11en
sync.item.modts2020.03.31 04:09:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePlíhal, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta – odpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. – Jaká je struktura zaměstnanců ve společnosti? Kolik žáků technických oboru je v společnosti oproti jiným oborům? Ing. Michal Karas, Ph.D. – Vypočtená pokračující hodnota se jeví vysoká, jakým způsobem jste vypočítala pokračující hodnotu? Jakou plánujete rentabilitu kapitálu v druhé fázi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record