Show simple item record

Design of Network Management Center for on-line Games

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorsk
dc.contributor.authorKáčer, Andrejsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:18Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKÁČER, A. Návrh managementu monitorovacího centra on-line her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117639cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177922
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na problematiku manažmentu a funkčnosti oddelenia Network Operations Center, ktorého funkciou je udržiavať optimálne sieťové operácie na rôznych platformách, médiách a komunikačných kanáloch. Oddelenie je v spoločnosti, ktorá vyvíja AAA herné tituly. V prvej časti sú definované teoretické východiská. V ďalšej časti je predstavenie spoločnosti spolu s analýzou fungovania oddelenia a komunikácie. Posledná časť je venovaná návrhu organizačnej štruktúry, ktorá zahŕňa proces vytvorenia novej pracovnej pozície. Proces zahŕňa rozdelenie činností, náborový proces a samotné ekonomické zhodnotenie.sk
dc.description.abstractThe thesis focuses on the management and functionality of the Network Operations Center, whose function is to maintain optimal network operations on various platforms, media and communication channels. The department is in a company that develops AAA game titles. The first part defines the theoretical basis. The next section introduces the company together with the analysis of the functioning of the department and communication. The last part is devoted to the design of the organizational structure, which includes the process of creating a new job. The process involves the division of activities, the recruitment process and the economic appreciation itself.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmonitoringsk
dc.subjectspráva sietesk
dc.subjectICTsk
dc.subjectNetwork Operations Centersk
dc.subjectNOCsk
dc.subjectmanagementsk
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectnetwork managementen
dc.subjectICTen
dc.subjectNetwork Operations Centeren
dc.subjectNOCen
dc.subjectmanagementen
dc.titleNávrh managementu monitorovacího centra on-line hersk
dc.title.alternativeDesign of Network Management Center for on-line Gamesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117639en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:26:41en
sync.item.modts2020.03.31 21:40:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSedlák, Petrsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucí - odpovězeno otázky oponent - odpovězeno Doc. Doskočil - Využil jste výstupy Porterova modelu pěti sil a SWOT analýzy ve Vašem návrhu? odpovězeno Doc. Doskočil - Určete rizika, která spatřujete v návrhu? odpovězeno Doc. Doskočil - Proč porovnáváte roční a měsíční náklady? odpovězeno Ing. Doubravský - Lze využít statistické metody při sledování bezpečnosti? odpovězeno Ing. Doubravský - Vysvětlete hlavní důvody pro nevyužítí externí společnosti? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record