Show simple item record

Implementation of virtualization technology and replication of physical server for medium size company

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorsk
dc.contributor.authorKováč, Matejsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Návrh virtualizace a replikace fyzického serveru pro středně velkou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117640cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177923
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je navrhnúť virtualizačné riešenie spolu s replikáciou serverov. Práca je rozdelená do troch častí, a to teoretickej, analytickej a návrhovej. Teoretická časť je venovaná teoretickým východiskám o základných poznatkoch virtualizačných technológií. V analytickej časti je realizovaná analýza súčasného stavu spoločnosti a hlavne analýza stavu IT infraštruktúry. V návrhová časť obsahuje realizáciu návrhu virtualizačného riešenia od výberu správneho typu clusteru až po výber hardvérového riešenia.sk
dc.description.abstractThe purpose of master’s thesis is to project virtualization solution together with replication of the servers. Thesis is divided into the three parts and that it theoretical, analytical and projection part. In analytical part there are basic information about virtualization technologies, in analytical part there is analysis of the present status of the company and mainly about status of the IT infrastructure and in the end projection part there is realization of the virtualization solution from choosing the right type of cluster to choosing hardware solution.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHyper-Vsk
dc.subjectSANsk
dc.subjectvirtualizáciask
dc.subjectvirtuálne strojesk
dc.subjectclustersk
dc.subjectnodesk
dc.subjectkvórumsk
dc.subjecthypervisorsk
dc.subjectHyper-Ven
dc.subjectSANen
dc.subjectvirtualizationen
dc.subjectvirtual machinesen
dc.subjectclusteren
dc.subjectnodeen
dc.subjectquorumen
dc.subjecthypervisoren
dc.titleNávrh virtualizace a replikace fyzického serveru pro středně velkou firmusk
dc.title.alternativeImplementation of virtualization technology and replication of physical server for medium size companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:29cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117640en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:32:00en
sync.item.modts2020.03.30 14:56:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucí - odpovězeno otázky oponent - odpovězeno Ing. Sedlák - Vysvětlete, jak je vyřešeno zálohování? odpovězeno Ing. Doubravský - Vysvětlete, proč máte v práci uvedenou koupi serveru bez disku i s diskem? odpovězeno Doc. Doskočil - Objasněte výstupy studie příležitosti a studie proveditelnosti Vaší práce? odpovězeno Doc. Doskočil - Určete silná a slabá místa Vaší studie. odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record