Show simple item record

Suggestion of Changes in the Purchasing Process in Relation to Supplier Management

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorLosart, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLOSART, J. Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117643cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177924
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav nákupního procesu a navrhuje na základě kritických míst další kroky ke zlepšení situace v řízení zakázek. Zhodnocuje teoretické přístupy a podmínky realizace s veškerými přínosy.cs
dc.description.abstractThis master`s thesis focuses on suggestion of changes in the purchasing process in relation to supplier management. Served suggestion of changes in the purchasing structure to the satisfaction of the customer in term sof delivery dates, quality and cost. Analyzes the current state of purchasing process and suggest, based on critical points further steps to improve the situation of management contracts. Evaluates the theoretical approaches and implementation conditions with all the benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNákupcs
dc.subjectnákupní procescs
dc.subjectobchodní podnikcs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectPurchaseen
dc.subjectpurchasing processen
dc.subjectbusiness enterpriseen
dc.subjectsupplieren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsuggestionen
dc.subjectstructureen
dc.titleNávrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelůcs
dc.title.alternativeSuggestion of Changes in the Purchasing Process in Relation to Supplier Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117643en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:13en
sync.item.modts2020.03.31 05:54:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - zodpovězeno Ing. Bartošek - Mohl byste vysvětlit vazbu na skladovací technologii v současném provedení návrhu? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Jakým způsobem jste analyzoval skladovací technologie? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record