Show simple item record

Design of an Information System Part

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardsk
dc.contributor.authorKaššák, Mariánsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:19Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKAŠŠÁK, M. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177926
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov spoločnosti, na základe API autorizácie s využitím protokolu OAuth 2.0.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of the company and the focus on data security. Based on the company analysis and requirements is designed a new system of employee authorization in CMS systems of the company. The design of the employee authorization API solution is based on the OAuth 2.0 protocol.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformačný systémsk
dc.subjectdátová bezpečnosťsk
dc.subjectOAuth 2.0sk
dc.subjectautorizáciask
dc.subjectAPIsk
dc.subjectCMS systémsk
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectdata securityen
dc.subjectOAuth 2.0en
dc.subjectauthorizationen
dc.subjectAPIen
dc.subjectCMS systemen
dc.titleNávrh dílčí části informačního systémusk
dc.title.alternativeDesign of an Information System Parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:28cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:57en
sync.item.modts2020.03.31 03:03:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMarkus, Jakubsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponent - odpovězeno Ing. Neuwirth - Určete, jaká je dle Vašeho názoru, největší slabina návrhu? odpovězeno Ing. Novák - Definujte náklady, které vznikají při implementaci Vaše návrhu? odpovězeno Ing. Novák - Vysvětlete, jakým způsobem jsou přidělována práva aplikace? odpovězeno Doc. Doskočil - Objasněte proces analýzy rizik ve Vaší práci? odpovězeno Doc. Doskočil - Určete, jak se počítá hodnota rizika v risk managementu? odpovězeno Prof. Pospíšil - Vysvětlete, proč je centralizované zabezpečení bezpečnější, dle Vás? odpovězeno RNDr. Chvátalová - Definujte pravděpodobnost a určete, jakých nabývá hodnot? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record