Show simple item record

Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorKomárková, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:20Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:20Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOMÁRKOVÁ, I. Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other117961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177931
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu navazuje strategická analýza. Na konci práce jsou návrhy na zlepšení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the analysis of the performance of RAPOS Ltd. Selected indicators are analyzed using statistical methods, which are used to predict future development of the indicator. The analysis is followed by a strategic analysis. On the end of the thesis, there are suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectanalysis of the performanceen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjectstatistic methodsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.titleUplatnění matematických a statistických metod v řízení podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Mathematical and Statistical Methods in Company Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:30:48en
sync.item.modts2020.03.30 19:35:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠustrová, Terezacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - odpovězeno doc. Meluzín - Je podle Vás 20% pohledávek po splatnosti ve stavebnictví standardní? - odpovězeno doc. Meluzín - Navrhujete faktoring. Bude mít faktoringová společnost o takový typ pohledávek zájem? - odpovězeno doc. Meluzín - Dal by se aplikovat cash pooling z hlediska řízení likvidity společnosti? - částečně odpovězeno doc. Chlebovský - Jaký nástroj jste využila pro odvětvové srovnání? - odpovězeno Ing. Baťka - Jaký obrat má tato firma? - odpovězeno Ing. Baťka - Jak by mohla společnost využít volné finanční prostředky? - odpovězeno Ing. Juřica - Jakým způsobem výstupy ze strategické analýzy ovlivnily Váš návrh? Má strategická analýza nějaký přínos pro Vaši práci? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record