Show simple item record

The Business Plan for Setting Up a Patisserie in Brno-venkov District

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorOtrusiníková, Yvetacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:21Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationOTRUSINÍKOVÁ, Y. Podnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118015cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177936
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nové cukrárny v obci Mokrá-Horákov. První, teoretická část práce obsahuje teoretická východiska vymezující podnikatelskou myšlenku, pojetí a strukturu podnikatelského plánu a popis metod sloužících ke strategické analýze prostředí v dané problematice. Analytická část práce staví na výsledcích analýz obecného a oborového okolí podniku, vlastnímu marketingovému výzkumu a analýze vlastních zdrojů a schopností, na základě kterých je vybrána vhodná strategie pro začínající podnik. Návrhová část obsahuje kompletní zpracování dílčích částí plánu dle základní obsahové struktury a to v návaznosti na zvolenou strategii tak, aby byl podnikatelský projekt nejenom realizovatelný, ale životaschopný.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the elaboration of a business plan for the establishment of a new patisserie in the village of Mokrá-Horákov. The first, theoretical part of the thesis contains the theoretical starting points defining the business idea, concept and structure of the business plan and description of methods used for strategic analysis of the environment in the given issue. The analytical part of the thesis builds on the results of analysis of the general and business environment of the company, its own marketing research and analysis of own resources and capabilities. On the basis of these analysis a suitable strategy for the start-up company is chosen. The suggestion part contains the complete processing of the parts of the plan according to the basic content structure, following the chosen strategy so that the business project is not only feasible but also viable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectcukrárnacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectSWOT maticecs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectpatisserieen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectSWOT matrixen
dc.titlePodnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkovcs
dc.title.alternativeThe Business Plan for Setting Up a Patisserie in Brno-venkov Districten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118015en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:13en
sync.item.modts2020.03.31 16:25:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaňovská, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nepoloženo. Otázky oponenta: odpovězeno. RNDr. Petr Střelec: Dotaz: Záchranný plán, když nebude do budoucna něco fungovat - např. ekonomická krize? doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: Dotaz - Kdo bude vyrábět zákusky? Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Dotaz: Jaké je sociální klima a přejícnost v obci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record