Show simple item record

Customer Satisfaction and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorVencálková, Evacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVENCÁLKOVÁ, E. Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177942
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků s nabízenými balíkovými službami státního podniku Česká pošta, s. p. ve městě Žďár nad Sázavou. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. V další části je popsána analýza podniku a současná situace podniku pomocí vnějšího a vnitřního prostředí. Součástí analytické práce je také dotazníkové šetření a SWOT analýza. Na základě výsledků analýz jsou v poslední části práce navržena doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků s nabídkou balíkových služeb podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of customer's satisfaction with the offered package services of the Czech post, s. p. in the town Žďár nad Sázavou. The thesis is divided into three main parts. The first part of the thesis is focused on a theoretical basis. The second part is analytical and is focused on current state of the company and its evaluation through external and internal environment analysis. Analytical part contains also questionnaire survey and SWOT analysis. Based on the results of the analysis, recommendations are proposed in the last part of this thesis, it should increase customer satisfaction with the offer of package services of the Czech post, s. p.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.titleSpokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšenícs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:16en
sync.item.modts2020.03.31 16:42:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Odpovězeno Otázky oponenta - Odpovězeno Otázky komise: Ing. David Schüller, Ph.D. Jak jste došla k 8 faktorům spokojenosti a jak jste zvolila otázky v dotazníku? Odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D. Jak jste kalkulova mzdu na pracovníky (brigádníky) v období vánoc? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record