Show simple item record

Marketing Mix and its Connection to a Company Brand

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorPešlová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPEŠLOVÁ, V. Propojení marketingového mixu se značkou ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177943
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá propojením marketingového mixu se značkou konkrétní společnosti, a to společnosti Notino, s.r.o. Dle teoretických poznatků a metodiky je provedena analýza trhu včetně marketingového mixu. Rovněž bude proveden marketingový průzkum ohledně vnímání značky zákazníkem. Na základě teoretické a analytické části jsou pro společnost stanovena opatření zahrnující vlastní návrhy na podporu rozvoje značky pomocí marketingového mixu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the connection of the marketing mix with the brand of a company, namely Notino, s.r.o. According to theoretical knowledge and methodology, the market analysis, including the marketing mix, is carried out. There will also be a marketing survey on customer brand perception. On the basis of the theoretical and analytical part of the thesis, will be made a suggestion to support the brand development through the marketing mix.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectstrategické řízení značkycs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectbranden
dc.subjectbrand managementen
dc.titlePropojení marketingového mixu se značkou ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMarketing Mix and its Connection to a Company Branden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118237en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:18en
sync.item.modts2020.03.31 15:32:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSchüller, Davidcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Janáček (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Ing. Lucie Kaňovská, Ph. D. Konzultovala jste Vámi navržené návrhy s vedením společnosti? Pokud ano, jak tyto návrhy a jejich případnou následnou realizaci hodnotí?/ zodpovězeno Otázky oponenta práce - Ing. David Schuller, Ph. D. Který návrh považujete pro společnost Notino za nejdůležitější? /zodpovězeno Otázky členů komise: Ing. Martin Janáček - Představte si, že jste marketingová ředitelka firmy Notino. Do jakých vlastních návrhů řešení byste rozhodla investovat? Provedla byste průzkum kolik CRM systém stojí, jak funguje a co CRM systémy nabízí? /zodpovězeno; prof. Ing. Marie Jurová, CSc. - Můžete mi říct, která část marketingového mixu nejvíce ovlivní značku společnosti? / zodpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record