Show simple item record

Marketing Mix of a Company

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorDemeter, Radekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:46Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDEMETER, R. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118248cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177948
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Hopax s. r. o. Úvodní část práce obsahuje teoretické základy k dané problematice. V analytické části je představena samotná společnost a je provedena analýza externího a interního prostředí společnosti, včetně marketingového mixu a SWOT analýzy na základě předchozí teorie. Součástí analytické části je i celkové zhodnocení marketingového mixu podniku. Návrhová část obsahuje návrhy vycházející z předchozích analýz.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the marketing mix of Hopax Ltd.. company. The introductory part of the thesis contains theoretical foundations of the given issue. The analytical part presents the company itself and analyzes the external and internal environment of the company, including the marketing mix and SWOT analysis based on the previous theory. The analytical part also includes an overall evaluation of the marketing mix of the company. The proposal part contains suggestions based on previous analyses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectanalyseen
dc.subjectcompanyen
dc.titleMarketingový mix společnostics
dc.title.alternativeMarketing Mix of a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118248en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:26:50en
sync.item.modts2020.03.31 23:23:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠebestíková, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Dr. Mráček: Jaký je rozdíl mezi přístupem realizace na slovenský a německý trh? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record