Show simple item record

Design and Creation of Mobile Application for Android and iOS

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorBláha, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBLÁHA, O. Návrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118395cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177956
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého lze vyvíjet software, a to tedy pomocí Angular, HTML a SASS.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with design and implementation of mobile application for iOS and Android operating systems using tools for mobile application development. Ionic 4 was chosen for implementation, which is a set of tools that can be used to develop software, using Angular, HTML and SASS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectiOScs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectIonic 4cs
dc.subjectAngularcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectSASScs
dc.subjectJSONcs
dc.subjectApache Cordovacs
dc.subjectiOSen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectIonic 4en
dc.subjectAngularen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectSASSen
dc.subjectJSONen
dc.subjectApache Cordovaen
dc.titleNávrh a tvorba mobilní aplikace pro systémy Android a iOScs
dc.title.alternativeDesign and Creation of Mobile Application for Android and iOSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:26cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118395en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:32en
sync.item.modts2020.03.31 20:48:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.: Jak je ve Vaší aplikaci řešeno ukládání disponibilních dat a aktualizace? V jakém prostředí jste aplikaci vyvíjel? - zodpovězeno Ing. Rostislav Tesař: Popište mi Vývojový diagram práce s aplikací. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record