Show simple item record

Application of Unmanned Aerial Vehicles for Industrial Purposes and its Comparison with Standard Methods

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorČervenka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČERVENKA, O. Použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177957
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich následné porovnání s doposud používanými metodami. V úvodní části se práce zabývá historií a vývojem bezpilotních letounů. Dále teorií, která je nutná k pochopení principu fungování navrhovaných metod, na kterou navazuje analýza doposud používaných metod a postupů. V poslední části se práce zabývá návrhem použití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnáním v doposud běžně používanými metodami.cs
dc.description.abstractThe main aim of this dissertation is to suggest an application of unmanned aircrafts and to compare them with the currently used methods. In the introductory part the dissertation deals with the history and development of unmanned aircrafts. Further, it presents a theory essential to understand a principle of operation of the proposed methods and its analysis of the currently used methods and procedures. In the final part the dissertation explains a proposal of use of unmanned aircrafts in the industry and compares them with the methods currently used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDroncs
dc.subjectbezpilotní letouncs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectkůroveccs
dc.subjecttermovizní kameracs
dc.subjectmultispektrální kameracs
dc.subjectoptická kameracs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectortofoto mapacs
dc.subjectDroneen
dc.subjectunmanned aircratfen
dc.subjectsolar power stationen
dc.subjectsolar panelen
dc.subjectbark beetleen
dc.subjectinfrared cameraen
dc.subjectmultispectral cameraen
dc.subjectoptical cameraen
dc.subjectmappingen
dc.subjectortofoto mapen
dc.titlePoužití bezpilotních letounů v průmyslu a jejich porovnání s běžnými metodamics
dc.title.alternativeApplication of Unmanned Aerial Vehicles for Industrial Purposes and its Comparison with Standard Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:26cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:26:51en
sync.item.modts2020.03.31 23:31:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Krejčí (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - bez otázek Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D.,MSc Z jakých podkladů jste výcházel při definici odvětví, na které jste se v práci zaměřil? doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. Při sledování fotovoltaických panelů je uvedena fotografie s barevným spektrem, co toto spektrum vyjadřuje? Ing. Tomáš Krejčí Jakým způsobem se v současné době kontroluje funkčnost fotovoltaických panelů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record