Show simple item record

Identification and evaluation of customer preferences for selected product

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorTůma, Milancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTŮMA, M. Identifikace a hodnocení preferencí zákazníků u vybraného produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118965cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177967
dc.description.abstractZjištění preferencí zákazníků při rozhodování o koupi traktoru ve výkonové kategorii 201-300 koňských sil. Vlastnosti budou zjištěny pomocí dotazníkového šetření, následně budou použity v QFD metodě, kde bude provedeno srovnání hlavních konkurentů na daném tržním segmentu. Do hodnocení traktorů dále bude zanesen také hlas zákazníka, konkrétně pomocí KANO modelu, kde se budou zjištěné vlastnosti posuzovat. Právě využití KANO modelu bude druhým výzkumem použitým v této práci. Závěrem je sestavení optimální struktury traktoru, která odpovídá přáním zákazníka.cs
dc.description.abstractFinding customer preferences when deciding about buying a tractor in the 201-300 horsepower category. Attributes will be gained through questionnaire survey, and will be used in the QFD method, where there will also be comparison of major competitors in a given market segment. The evaluation of tractors will also include the voice of the customer, gained from KANO model. KANO model will be second survey that will be used in this thesis. The conclusion is to build an ideal tractor structure that matches the customer's wishes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectQFD metodacs
dc.subjectzemědělská technikacs
dc.subjectzákaznické preferencecs
dc.subjectKANO modelcs
dc.subjectdatabáze registrací traktorůcs
dc.subjectQFD methoden
dc.subjectagriculture machineryen
dc.subjectcustomer preferencesen
dc.subjectKANO modelen
dc.subjecttractor registration databaseen
dc.titleIdentifikace a hodnocení preferencí zákazníků u vybraného produktucs
dc.title.alternativeIdentification and evaluation of customer preferences for selected producten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:53cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118965en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:21en
sync.item.modts2020.03.31 13:17:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHurta, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Meluzín - Proč Vám v práci chybí ekonomické vyhodnocení Vašich návrhů? - odpovězeno Ing. Baťka - Jak jsou Vaše závěry realizovatelné v praxi? - odpovězeno Mgr. Novotná - Jak chápete pojem "trend"? Je možné určit trend pouze ze tří čísel? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record