Show simple item record

Design and Implementation of Cross-Platform Mobile Application

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorAdamček, Ľubomírsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationADAMČEK, Ľ. Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118971cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177971
dc.description.abstractFragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne väčšie publikum. Táto práca predstavuje problematiku vývoja mobilných aplikácií určených pre viacero platforiem a analyzuje vývoj trhu dvoch aktuálne najrozšírenejších operačných systémov – Android a iOS. Výsledky analýzy následne využíva na navrhnutie a vytvorenie multiplatformného nástroja určeného na monitorovanie imunopatologických reakcií. Súčasťou práce je tiež marketingový plán a odhadované ekonomické zhodnotenie vyvinutej aplikácie po uvedení na trh.sk
dc.description.abstractFor several decades, market fragmentation caused by different operating systems has been complicating and overpricing the process of creating new applications. Unified development for multiple platforms does not only save time and expenses, but also enables to reach a far wider audience. This work presents the topic of a cross-platform mobile development and analyzes the development of the market for currently the two most prevalent operating systems – Android and iOS. The results of the analysis are used to design and create a multiplatform tool intended to monitor immunopathologic reactions. The work also includes a marketing plan and expected economic valuation once the developed application is introduced to the market.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmobilná aplikáciask
dc.subjectmultiplatformný vývojsk
dc.subjectReactsk
dc.subjectAndroidsk
dc.subjectiOSsk
dc.subjectmHealthsk
dc.subjectzdraviesk
dc.subjectimunopatologické reakciesk
dc.subjectsledovanie symptómovsk
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectcross-platform developmenten
dc.subjectReacten
dc.subjectAndroiden
dc.subjectiOSen
dc.subjectmHealthen
dc.subjecthealthen
dc.subjectimmunopathologic reactionsen
dc.subjectsymptom trackingen
dc.titleNávrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikacesk
dc.title.alternativeDesign and Implementation of Cross-Platform Mobile Applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:25cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118971en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:33en
sync.item.modts2020.03.30 20:58:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponent -odpovězeno Ing. Neuwirth - Kolik máte v současnosti uživatelů Vaší aplikace? odpovězeno Doc. Doskočil - Zdůvodněte zpracování PESTE analýzy? odpovězeno RNDr. Chvátalová - Vysvětlete vzorec ekonomického zhodnocení? odpovězeno Prof. Pospíšil - Zamýšlíte využít umělou inteligenci? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record