Show simple item record

Marketing Strategy of the Selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítsk
dc.contributor.authorGuštafíková, Michaelask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGUŠTAFÍKOVÁ, M. Marketingová strategie vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118979cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177973
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zameriava na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie a odporúčaní pre spoločnosť Petit Press, a.s., ktorá vlastní zľavový agregátor Zľavy.sme.sk.. Prvá časť práce popisuje jednotlivé ciele práce. Druhá kapitola sa zameriava na teoretické východiská práce, ktoré sú potrebné pre lepšie pochopenie tejto problematiky. Tretia kapitola práce je zameraná na aplikáciu týchto poznatkov pri analýze marketingového mixu a prostredia, v ktorom agregátor pôsobí, zároveň popisuje aj marketingový výskum realizovaný medzi zákazníkmi agregátora. Na základe zistených údajov a skutočností sú v poslednej kapitole práce predstavené konkrétne návrhy na úpravu a zlepšení marketingovej stratégie agregátora SME.sk
dc.description.abstractThis master‘s thesis is focused on drafting a marketing strategy proposal and recommendation for Petit Press, a.s., which owns a discount aggregator Zľavy.sme.sk. The first part of the thesis describes the individual aims of the work. The second chapter focuses on the theoretical background of the work that is needed to better understand this issue. The third chapter is focused on the application of this knowledge in the analysis of the marketing mix and the environment in which the aggregator operates, and also describes the marketing research realized among customers of the aggregator. Based on the data and facts, the last chapter of the thesis presents specific proposals for adjusting and improving the marketing strategy of aggregator SME.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingsk
dc.subjectzľavysk
dc.subjectagregátorsk
dc.subjectmarketingová stratégiask
dc.subjectpropagáciask
dc.subjectpríspevky na rekreáciusk
dc.subjectMarketingen
dc.subjectdiscountsen
dc.subjectaggregatoren
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectpromotionen
dc.subjectallowance for recreationen
dc.titleMarketingová strategie vybrané společnostisk
dc.title.alternativeMarketing Strategy of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118979en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:52en
sync.item.modts2020.04.01 00:53:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCholeva, Michalsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Mgr. Stanislav Nisler (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Na slevovém kanálu (agregátu) jsou slevy až podezřelé. Uvažovali jste o zavedení věrnostních programů pro stálé klienty? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Jaké je přesné legislativní vymezení příspěvku zaměstnavatele na rekreaci pro zaměstnance na Slovensku? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record