Show simple item record

Evaluation of the Performance and Position of the Business Entity on the Banking Market

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorPopovyčová, Alexandracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOPOVYČOVÁ, A. Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other118985cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177974
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení pozice společnosti Air Bank a.s. na trhu a srovnání s konkurenčními bankami s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy zohledňující specifika bankovnictví. Na základě zjištěných dat jsou navržena doporučení vedoucí ke zlepšení a zkvalitnění celkové situace a výkonnosti společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the evaluation of Air Bank a.s. on the market and contains a comparison of the bank with its competitors. Furthermore, the assessment uses selected indicators of financial analysis which take into account the specifics of banking. Based on the data obtained from the evaluation, the paper provides recommendations to improve the current economic situation of the bank.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectbankacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectperformanceen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjectbanken
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.titleHodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhucs
dc.title.alternativeEvaluation of the Performance and Position of the Business Entity on the Banking Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:52cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118985en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:22en
sync.item.modts2020.03.31 14:52:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFritzová, Ivetacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: částečně zodpovězeno Otázka Ing. Bumberová: Proč nejsou využity metody, které jsou více relevantní? - částečně zodpovězeno Otázka doc. Korytárová: Můžete více rozvinout možnost dumpingu? - částečně zodpovězeno Můžete uvést Vaši prognózu pro vývoj bezhotovostního platebního styku? - částečně zodpovězeno Otázka Ing. Pěta: Jakým způsobem plánujte předložit Vaše návrhy vedení společnosti? - částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record