Show simple item record

Comparison of Investment Incentives for the Selected Company in the Czech Republic and the Slovak Republic

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorSvobodová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, I. Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119006cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177977
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti IVEP, a.s., při uskutečnění investiční akce v České republice a Slovenské republice. Následně je zhodnocena výhodnost investiční akce ve vybraných zemích.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis contains a theoretical definition of investment incentives in selected countries, specifically these countries are the Czech Republic and the Slovak Republic. In addition, the calculations of IVEP, a.s investment incentives are compared, when an investment event is being carried out in the Czech Republic and the Slovak Republic. Finally, the advantage of an investment event in selected countries is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinvestiční pobídkacs
dc.subjectveřejná podporacs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectsleva na danics
dc.subjectpodporacs
dc.subjectSlovenskocs
dc.subjectinvestment incentiveen
dc.subjectpublic supporten
dc.subjectinvestmenten
dc.subjecttax reliefen
dc.subjectsupporten
dc.subjectSlovakiaen
dc.titleKomparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republicecs
dc.title.alternativeComparison of Investment Incentives for the Selected Company in the Czech Republic and the Slovak Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:41cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119006en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:42en
sync.item.modts2020.03.31 19:05:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Marek Chadil,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - zodpovězeno doc. Fedorová - Bude analyzovaná společnost vybírat pouze jednu z navržených variant řešení? Jaká je předpokládaná výše plánované investice? - zodpovězeno. Ing. Svirák - Řešila jste situaci, kdy investice bude na hranici 50 milionů, resp. existují nějaké další možnosti překročení již zmíněné hranice a jaké náklady jsou s uvedenou hranicí spojovány - částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record