Show simple item record

Risk Management of Grant Projects

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelcs
dc.contributor.authorPáleníková Fialová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPÁLENÍKOVÁ FIALOVÁ, K. Řízení rizik dotačních projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119400cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177981
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stěžejním tématem této práce je řešení možných situací, se kterými se může projektový tým setkat v rámci realizace projektů a které mohou projekty negativně ovlivnit.cs
dc.description.abstractThe subject of the thesis is to carry out a risk analysis and proposals for introducing risk measures in a project from a higher education environment, which is supported by a grant program: Operational Programme Research, Development and Education. The main topic of this thesis is the solution of possible situations that the project team can encounter during the implementation of projects and which can negatively affect the projects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectfondcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectprocescs
dc.subjectsubsidiesen
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectfunden
dc.subjectprojecten
dc.subjectmanagementen
dc.subjectrisken
dc.subjectprocessen
dc.titleŘízení rizik dotačních projektůcs
dc.title.alternativeRisk Management of Grant Projectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119400en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:31:48en
sync.item.modts2020.03.30 14:03:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHovorka, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Jak byste zhodnotila dotační programy v rámci řízení projektů? Co vidíte jako dobře připravený program a jaké parametry by měl mít? - zodpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Kdo se podílí na přípravě a návrhu projektů? Je váš postup zpracování přenositelný na jiné instituce? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record