Show simple item record

Accounting policy of the entities preparing their financial statements in accordance with IFRS

dc.contributor.advisorTumpach, Milošsk
dc.contributor.authorČontošová, Katarínask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:52Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:52Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČONTOŠOVÁ, K. Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119458cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177985
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zamedzenie účtovných podvodov pre jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby medzinárodnej harmonizácie účtovných systémov. Druhá časť je venovaná analýze a popisu vybraných, najčastejšie používaných medzinárodných účtovných štandardov, z ktorých následne vychádza časť vlastných návrhov riešení. Tretia časť, vlastné návrhy riešenia, sa zaoberá aplikáciou analytickej časti na konkrétny vybraný podnik, ČD Cargo, a. s. Rozobrané sú rozdiely medzi účtovaním podľa rozdielnych účtovných systémov a vplyv rozdielov na vybrané ukazovatele finančnej analýzy.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of measures to prevent accounting fraud for units compiling IFRS financial statements. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theory of creating international harmonization of accounting systems. The second part is devoted to the analysis and description of selected, the most frequently used international accounting standards, from which the part of own solutions is based. The third part, own solution proposals, deals with the application of the analytical part to a specific selected company, ČD Cargo, a. s. Differences between accounting in different accounting systems are discussed, namely the impact of differences on selected indicators of financial analysis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmedzinárodné účtovné štandardysk
dc.subjectIFRSsk
dc.subjectIASsk
dc.subjectúčtovný štandardsk
dc.subjectúčtovný systémsk
dc.subjectčeské účtovné štandardysk
dc.subjectukazovatele finančnej analýzysk
dc.subjectlikviditask
dc.subjectInternational Accounting Standardsen
dc.subjectIFRSen
dc.subjectIASen
dc.subjectAccounting Standarden
dc.subjectAccounting Systemen
dc.subjectCzech Accounting Standardsen
dc.subjectindicators of financial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.titleBilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRSsk
dc.title.alternativeAccounting policy of the entities preparing their financial statements in accordance with IFRSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119458en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:01en
sync.item.modts2020.03.31 22:08:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZuzana Juhászová, doc. Ing. Mgr. PhD., prorektor Ekonomické univerzity v Bratislavěsk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: zodpovězeno. Otázky oponenta: zodpovězeno. Otázky dalších členů komise: Beranová, Ph.D.: Jak dospějete k reálné hodnotě krátkodobého závazku dle IFRS? Částečně zodpovězeno. Beranová, Ph.D.: Odkud jste čerpala data z účetní závěrky podle IFRS, provedla jste její sestavení sama? Zodpovězeno. doc. Žižlavský: Z jakého důvodu jste z finančích ukazatelů zvolila převážně likviditu? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record