Show simple item record

Assessment of the Economic Situation in Selected Corporation and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorLinha, Aloiscs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:20Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:20Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLINHA, A. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119491cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177987
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení podniku ABC s.r.o. Tento podnik působí ve zpracovatelském průmyslu, kde vyrábí kovové konstrukce a další kovové výrobky na zakázku. Pomocí externích analýz jsou zjištěny příležitosti a hrozby a na základě interních analýz jsou zjištěny silné a slabé stránky podniku. Na základě identifikace těchto skutečností jsou podány návrhy a doporučení na zlepšení zjištěného stavu podniku.cs
dc.description.abstractThe master's thesis is focused on economic evaluation of the company ABC s.r.o. The company operates in the manufacturing industry where it manufactures custom-made metal structures and other metal products. Using external analysis the author identified, opportunities and threats, based on internal analysis strengths and weaknesses of the company are identified. By identifying these facts Author has made suggestions and recommendations to improve this businesses performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův model 5 silcs
dc.subjectmodel 7Scs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectKralickuv Quicktestcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectstrojírenský průmyslcs
dc.subjectzpracovatelský odvětvícs
dc.subjectvýrobní podnikcs
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter´s 5 forces modelen
dc.subject7S modelen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectKralicek Quicktesten
dc.subjectSWOTen
dc.subjectengineering industryen
dc.subjectmanufacturing industryen
dc.subjectmanufacturing companyen
dc.titleHodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of the Economic Situation in Selected Corporation and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:40cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119491en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:34en
sync.item.modts2020.03.30 22:46:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Kateřina Slezákovács
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno doc. Fedorová - V rámci Vaší práce jste prováděl několik analýz na jejichž základě jste zhodnotil ekonomickou situaci zvolené kororace a návrhy na její zlepšení. Nicméně z přiložených výkazů je zřejmé, že dochází k poklesu provozního výsledku hospodaření a to téměř na polovinu. V práci rovněž uvádíte, že z důvodu zastaralosti zařízení bylo nakoupeno nové zařízení. V kontextu uvedeného navrhujete benefity pro zaměstnance, které nicméně přinášejí společnosti další náklady. Vede toto doporučení, resp. návrh ke zlepšení ekonomické situace společnosti? - nezodpovězeno. doc. Fedorová - V rámci výkazů dosahuje daná společnost záporného finančního výsledku hospodaření. Čím je uvedené způsobeno a jakým způsobem lze dané situaci předejít? Jaké náklady se s uvedeným pojí - nezodpovězeno. doc. Fedorová - Poznámka: Vaše návrhy nepředstavují zlepšení ekonomické situace dané společnosti. doc. Fedorová - V rozvaze jsou uvedeny záporné hodnoty pro náklady příštích období. Je uvedená situace možná - nezodpovězeno. Ing. Gláserová - V práci uvádíte, že společnost je dcerou švýcarské matky a dle SWOT analýzy uvedené chápete jako hrozbu. Zdůvodněte. - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - Dle kritérií EU jste analyzovanou společnost zatřídil do kategorie středních podniků. Existují nějaká kritéria ve vztahu ke členění dle velikosti organizace v českých právních předpisech a v jakém právním předpise je toto členění uvedeno - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - V rámci vaší prezentace jste uvedl, že cizí zdroje tvoří závazky k bývalým vlastníkům . Vysvětlete tento pojem. - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - Jak poznáte, že účetní program je zastaralý - zodpovězeno. doc. Lajtkepová - Ve Vaší práci uvádíte jako silnou stránku nízkou fluktuaci zaměstnanců. Proč tedy navrhujete tolik benefitů pro zaměstnance a jaké náklady dané benefity společnosti přinesou - částečně zodpovězeno. Ing. Karas - Ve Vaší práci uvádíte návrh v podobě investice do majetku. Jaká by byla návratnost dané investice? - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record