Show simple item record

Reporting Analysis in the Selected Corporations and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorBolfová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBOLFOVÁ, L. Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177988
dc.description.abstractZaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve shromážděna teoretická východiska, úzce související s oblastí reportingu, a na jejich základě je provedena praktická analýza. Výsledky získané tímto způsobem jsou dále využity pro tvorbu změnových návrhů, které představují závěrečnou část práce.cs
dc.description.abstractThe focus of this master’s thesis is orientated on the area of reporting in the environment of a selected corporation, more specifically in the company ATS aplikované technické systémy s.r.o. In order to achieve this outcome, first of all theoretical knowledge is gathered and based on it, a practical analysis is developed. Results obtained in this way are furthermore used to create proposals of changes , which represent the final part of this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectreportingcs
dc.subjectreportcs
dc.subjectcontrollingcs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectukazatelcs
dc.subjectreportingen
dc.subjectreporten
dc.subjectcontrollingen
dc.subjectaccountingen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectindicatoren
dc.titleAnalýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšenícs
dc.title.alternativeReporting Analysis in the Selected Corporations and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:46cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:17en
sync.item.modts2020.03.31 05:45:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠimská, Zuzanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Škapa - Jak jste určila váhy, které používáte v práci? - odpovězeno Ing. Karpeta - Proč ve SWOT analýze uvádíte v silných stránkách společnosti samotné odvětví, ve kterém firma působí? - částečně odpovězeno Ing. Karpeta - Proč ve Vaší návrhové částí přebíráte návrhy od jiných společností? - odpovězeno Ing. Videcká - Proč je slabá stránka, že společnost využívá mnoho informačních systému? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record