Show simple item record

Impact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on Economy of the Private Corporation

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorKaňová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKAŇOVÁ, M. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119493cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177989
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na komparaci vybraných rozdílů v účtování a vykazování položek v povinných účetních výkazech, které vznikají mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Na základě vybraných rozdílů je popsán vliv aplikace požadavků IAS/IFRS na aktiva, pasiva a výsledek hospodaření společnosti. Závěrem diplomové práce jsou vypočteny vybrané ukazatele finanční analýzy, vypovídající o výkonosti podniku a o jeho finanční pozici.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on comparison of selected differences in accounting and reporting of items in statutory financial statements which arise between Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards. Based on the selected differences, the effect of applying IAS / IFRS requirements on assets, liabilities and company's financial statements is described there. At the end of the thesis, the selected indicators of financial analysis are calculated, showing the performance of the company and its financial position.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectČeská účetní legislativacs
dc.subjectMezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRScs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectvybrané rozdílycs
dc.subjectFinancial Statementsen
dc.subjectCzech accounting legislationen
dc.subjectInternational Financial Reporting Standards IAS/IFRSen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectselected differencesen
dc.titleVliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnostics
dc.title.alternativeImpact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on Economy of the Private Corporationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:39cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119493en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:24:32en
sync.item.modts2020.03.31 10:03:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHlaváčková, Luciecs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Mrkývka - Proč uvádíte v literatuře jen zákon o účetnictví a ne ostatní zákony, které se týkají Vaší práce? - odpovězeno doc. Mrkývka - "Česka účetní legislativa" je oficiální název nějaké metodiky nebo soubor předpisů? - odpovězeno doc. Bartoš - Jak se změní ukazatele likvidity v rámci české účetní legislativy a v rámci IFRS? Můžete vysvětlit příčiny? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Jak firma zajistí vedení účetnictví podle metodiky IFRS - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record