Show simple item record

Impact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on the Slected Items in the Financial Statements of Private Corporations

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorVlachová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVLACHOVÁ, M. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177991
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu účtování leasingových závazků podle standardu IAS 17 a podle nového standardu IFRS 16 Leasingy ve společnosti Atlas Copco Services, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými východisky obou standardů. V druhé části nalezneme praktické využití účtování leasingů ve sledované společnosti podle nového standardu IFRS 16 a jeho porovnání se standardem IAS 17. Třetí část obsahuje shrnutí obou standardů a doporučení výběru jednoho ze standardů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the analysis of leasing liabilities under standard IAS 17 and the new standard IFRS 16 Leases at Atlas Copco Services, s. r. o. The thesis is divided into three parts. The first part deals with the theoretical basis of both standards. In the second part we will find the practical application of the lease accounting in the monitored company under the new IFRS 16 and its comparison with IAS 17. The third part summarizes both standards and recommends the selection of one of the standards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavbycs
dc.subjecthmotné movité věci a jejich souborycs
dc.subjectodpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkucs
dc.subjectoprávky k dlouhodobému hmotnému majetkucs
dc.subjectfinanční leasingcs
dc.subjectBuildingsen
dc.subjecttangible long-term assetsen
dc.subjectdepreciation of tangible long-term assetsen
dc.subjectcorrections of tangible long-term assetsen
dc.subjectfinancial leasingen
dc.titleVliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výšku položek v povinných účetních výkazech vybrané soukromoprávní korporacecs
dc.title.alternativeImpact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on the Slected Items in the Financial Statements of Private Corporationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:00cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:24en
sync.item.modts2020.03.31 13:37:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePešáková, Darinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázka Ing. Pěta: Při aplikaci IFRS16 roste hodnota dlouhodobého majetku? - zodpovězeno Vysvětle vliv IFRS16 na Vámi prezentovaném účtování(v prezentaci studentky)? - zodpovězeno Otázka Ing. Ptáček: Můžete rozvést vlastnické právo věci movité v rámci IFRS16? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record