Show simple item record

Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorMatys, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMATYS, J. Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119512cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177992
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti BPS Bicycle Industrial s.r.o. pomocí analýzy časových řad. Teoretická část popisuje finanční ukazatele, analýzy časových řad a regresní a korelační analýzu. Na základě vypracovaných analýz byly stanoveny návrhy, které povedou ke zlepšení stávající situace společnosti. Společnost BPS se ukázala jako finančně zdravá. Z analýz byly zjištěny nedostatky ke zlepšení. Například podíl vlastního a cizího kapitálu, využití volných finančních prostředků a doba obratu pohledávek a závazků. Je navrženo větší využívání cizího kapitálu. U doby obratu pohledávek je naznačen systém sankcí a využití nadbytečných prostředků je řešeno návrhem investice do akcií.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis evaluates the economic situation of BPS Bicycle Industrial s. r. o. time series analysis. The theoretical part describes financial indicators, time series analyzes and regression and correlation analysis. Based on the analyzes, suggestions were made to improve the current situation of the company. BPS has proven to be financially sound. Shortcomings to improvement were identified from the analyzes. For example, share of equity and debt, use of surplus funds and turnover of receivables and payables. This ratio needs to be addressed through greater use of debt. The system of sanctions is solution for problem the turnover of receivables and the use of surplus funds by investing in shares.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPredikcecs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectPredictionen
dc.subjectstatistic methodsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.titlePosouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119512en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:57en
sync.item.modts2020.03.31 08:14:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselovský, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Jáká je vlastnická struktura posuzované firmy? Kdo je jednatel? Částečně odpověděl doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Jaká je jeho vypovídací hodnota uvedeného indexu IN ? Odpovězeno částečně Ing. David Schüller, Ph.D. jaká byla motivece pro zvolené téma a vybranou společnost? odpovězeno Ing. Nina Bočková, Ph.D Uvažoval jste získaní dotace z fonů pro inovaci a rozvoj? odpovězeno Čím by se ručil uvažovaný úvěr? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record