Show simple item record

Assessment of Fluctuation in the Company and Suggestions for its Improvement

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorMilota, Marekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMILOTA, M. Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119514cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177994
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou vývoje fluktuace v souvislosti s trhem práce v České republice. S využitím dat fluktuace ve vybrané telekomunikační společnosti z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje fluktuace, která povede k tvorbě návrhů ke zlepšení současného neuspokojivého vývoje. Dále chce určit rizika, kterým se management společnosti musí věnovat a ze kterých budou stanovena nápravná opatření pro zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractThe master thesis analyzes the development of fluctuation associated with the labour market in the Czech Republic. By using the fluctuation data of the chosen telecommunication company in the last few years and the statistic methods, the aim is to create a prognosis of the development of fluctuation. It should result in suggestions for improving the current unsatisfactory development. The next objective is to identify the risks, which the company management have to pay attention to and which will be used to determine the corrective measures for improving the current state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfluktuacecs
dc.subjecttelekomunikacecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectprognózacs
dc.subjectkritická analýzacs
dc.subjectfluctuationen
dc.subjecttelecommunicationen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectcritical analysisen
dc.titlePosouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessment of Fluctuation in the Company and Suggestions for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119514en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:18en
sync.item.modts2020.03.31 05:07:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePutnová, Annacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: prof.Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Proč jste použil ve zdroji č. 10 databázi "Wikipedie", v čem je slabina (nevýhoda) této online encyklopedie? doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Rozeberte více vaše opatření "Hodnocení protřednictvím výměnných konzólii"? Jak dlouho bude jedno konzólium trvat a kdo bude jeho hodnotitel(é)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record