Show simple item record

The Proposal of Small Family Business Development Operating in the Minibus Transport Services

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorMusilová, Simonacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMUSILOVÁ, S. Návrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177996
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vypracování plánu strategického rozvoje malé rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravy. Teoretická východiska práce se zabývají vymezením a předpoklady možného rozvoje a růstu společností, specifiky rodinného podnikání včetně popisu vybraných analyticko-výzkumných metod používaných v rámci uvedené problematiky. Druhá, analytická část práce obsahuje praktickou aplikaci vybraných metod analýzy podnikatelského prostředí společnosti s cílem identifikovat klíčové faktory ovlivňující podnik. Na základě výsledků je následně zvolena vhodná alternativa strategického rozvoje dané firmy. Ve třetí, návrhové části je vybraná varianta rozvoje rozpracována do strategického plánu, který povede k upevnění pozice této společnosti na trhu a ke zvýšení jejích tržeb. Součástí návrhů je také analýza potenciálních rizik a zhodnocení přínosů navrhovaných změn.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on drawing up a strategic development plan of the small family business operating in minibus transport services. The theoretical part deals with definitions and assumptions about a possible development and growth of companies, specific features of a family business including descriptions of selected analytical and research methods used in these issues. The second, analytical part of the thesis contains practical application of selected methods of a business environmental analysis with the aim to identify key factors influencing the company. Subsequently, the choice of an appropriate alternative to the strategic development of the company is based on the results of the analyses and research. In the third part, the selected option is elaborating into a strategic plan that will lead to consolidate company’s position on the marketplace and to increase its sales. The proposals also include a risk analysis and an evaluation of benefits of the proposed changes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrategický rozvojcs
dc.subjectrodinný podnikcs
dc.subjectminibusová dopravacs
dc.subjectanalýza podnikatelského prostředícs
dc.subjectprimární výzkumcs
dc.subjectStrategic developmenten
dc.subjectfamily businessen
dc.subjectminibus transporten
dc.subjectbusiness environmental analysisen
dc.subjectprimary researchen
dc.titleNávrh rozvoje rodinné firmy působící v oblasti služeb minibusové dopravycs
dc.title.alternativeThe Proposal of Small Family Business Development Operating in the Minibus Transport Servicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:44en
sync.item.modts2020.03.31 19:46:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZich, Robertcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nebyly položeny. Otázky oponenta - nebyly položeny. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - Dotaz: Jakou pravděpodobností hodnotíte své zpracování finančního zhodnocení přínosů a návrhů. Jaké vidíte riziko? Jak byste ošetřila patřičná rizika? RNDr. Petr Střelec - Dotaz: Jak jste počítala mzdy? doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Dotaz: DPP, žádost o zvýšení mezd zaměstnanců na DPP. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Dotaz: Proč nákup "zánovního" autobusu? Rizika? Jaké jsou provozní náklady minibusu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record