Show simple item record

Assessing a Company's Financial Health and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorZinecker, Marekcs
dc.contributor.authorKovaříková, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOVAŘÍKOVÁ, J. Zhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177998
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podnikatelského subjektu ALVIK, družstvo v letech 2016-2018. S využitím vybraných metod finanční analýzy a strategické analýzy je zhodnocen současný stav podnikatelského subjektu. Na základě výsledků těchto analýz je navrženo doporučení podporující další rozvoj podniku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the evaluation of the financial situation of the business entity ALVIK, družstvo in the years 2016-2018. By using selected methods of financial analysis and strategic analysis, the current state of the business entity is evaluated. Based on the results of these analyses, a recommendation supporting the further development of the company is proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční managementcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrová analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectnáklady kapitálucs
dc.subjectFinancial Managementen
dc.subjectFinancial Analysisen
dc.subjectRatio Analysisen
dc.subjectStrategic Analysisen
dc.subjectEconomic Value Addeden
dc.subjectCost of Capitalen
dc.titleZhodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeAssessing a Company's Financial Health and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:50cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:56en
sync.item.modts2020.04.01 04:39:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKaras, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta - zodpovězeno Ing. Beranová - Jaký je zdroj výkazů uvedených v příloze - zodpovězeno. Poznámka: V prezentované rozvaze je chyba, jejíž korekce bude mít za následek nerovnost aktiv a pasiv. Vlastní kapitál tak bude mít jinou hodnotu, to podstatně ovlivňuje výsledky zpracované ve Vaší práci. prof. Tumpach - Jakým způsobem jste stanovila výši ziskové marže - zodpovězeno. doc. Brychta - Jakým způsobem bude stanovena výše nájemného pro zaměstnance a pro ostatní nájemníky? Bude rozdílná výše pro tyto dvě kategorie nájemníků? - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record