Show simple item record

Information System Assessment and Proposal of ICT Modification

dc.contributor.advisorNovák, Lukášsk
dc.contributor.authorTománek, Michalsk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:23Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:23Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTOMÁNEK, M. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119595cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177999
dc.description.abstractPredmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód budú vytvorené návrhy pre zlepšenie aktuálneho informačného systému. Tieto návrhy by mali priniesť pozitívny prínos pre spoločnosť a zlepšiť tak niektoré z firemných procesov.sk
dc.description.abstractTopic of this Diploma thesis is assessment of information system in selected company Ryba Žilina s.r.o.. This phase of assessment comes out from extensive analysis and findings. After evaluation of analytical methods used, suggestions for improvement of current information system, will be created. This proposals should bring positive asset for company itself and improve some of the processes in company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDátask
dc.subjectinformáciesk
dc.subjectinformačný systémsk
dc.subjectspoločnosťsk
dc.subjectSWOT analýzask
dc.subjectSLEPTE analýzask
dc.subjectMcKinsey 7Ssk
dc.subjectPorterov modelsk
dc.subjectLewinov modelsk
dc.subjectRACI maticask
dc.subjectPERTsk
dc.subjectDataen
dc.subjectinformationsen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectMcKinsey 7Sen
dc.subjectPorter´s modelen
dc.subjectLewin´s modelen
dc.subjectRACI matrixen
dc.subjectPERTen
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změnsk
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal of ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:32cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119595en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:45en
sync.item.modts2020.03.31 18:02:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKindlová, Ditask
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Krejčí (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D.,MSc Jsou uvedené analýzy (např. 7S) adekvátní z hlediska řešeného problému? Odpovězeno částečně Co si představujete pod pojmem ekonomické zhodnocení investice? Odpovězeno částečně Ing. Pavel Mráček, Ph.D. Kam by jste metodicky vložil analýzu IS z pohledu analýz? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record