Show simple item record

Business Valuation Using Income Capitalization Approach

dc.contributor.advisorRežňáková, Máriacs
dc.contributor.authorKašparcová, Helenacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:24Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:24Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKAŠPARCOVÁ, H. Určení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119612cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178006
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě diskontovaného peněžního toku.cs
dc.description.abstractThis diplom thesis is focused on determining the value of the KSK Precise Motions a.s. by using income-based method at 1. 1. 2018. The part of thesis is strategic analysis, financial analysis and SWOT analysis of selected enterprise. The valuation is based on method of discount cashflow.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStanovení hodnoty podnikucs
dc.subjectFinanční pláncs
dc.subjectdiskotované cash flowcs
dc.subjectDCFcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectprůměrné vážené náklady kapitálu.cs
dc.subjectFirm value estimationen
dc.subjectFinancial planen
dc.subjectDiscounted cash flowen
dc.subjectDCFen
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectStrategic analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectvalue driversen
dc.subjectWeighted avarage cost of capital.en
dc.titleUrčení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeBusiness Valuation Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:39cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119612en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:10en
sync.item.modts2020.03.31 02:28:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČižinská, Romanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D: Jak jste postupovala při tvorbě analýzy konkurenční síly podniku? Odpovězeno. Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Jak se projeví vliv krize ve třetí fázi hodnocení podniku? Zdůvoďněte Vámi navrhovanou výši dlouhodobých investic a jejich vliv na produkci společnosti. Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record