Show simple item record

Implementation of the Project Management Culture into the IT Department of Digital Agency

dc.contributor.advisorDoskočil, Radekcs
dc.contributor.authorKrpcová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKRPCOVÁ, K. Zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119618cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zavedením projektové kultury do IT oddělení digitální agentury s cílem zefektivnit procesy projektového řízení spojené s tvorbou webových stránek. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první, teoretické části, jsou zpracována teoretická východiska související s problematikou managementu změny, projektového managementu a procesy související s tvorbou webových stránek. Druhá část analyzuje současný stav realizace procesů souvisejících s tvorbou webových stránek ve vybrané společnosti. Třetí, návrhová část, se zabývá projektem změny zavedení projektové kultury do IT oddělení společnosti včetně návrhu metodiky řízení projektů tvorby webových stránek s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the implementation of project culture into IT department of a digital agency with the objective to streamline the project management processes associated with websites creation. The thesis is divided into three main parts. In the first part, theoretical basis related to the matter of change management, project management and processes related to the creation of web pages are compiled. The second part analyzes the current state of execution of processes related to managing of websites in a selected company. The third, design part, covers the project of changing the implementation of project culture into company's IT department, including the design of methodology for managing website creation projects using appropriate project management techniques and tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení změncs
dc.subjectLewinův model řízené změnycs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjecttvorba webových stránekcs
dc.subjectChange managementen
dc.subjectLewin’s change management modelen
dc.subjectmanagement of risken
dc.subjectproject managementen
dc.subjectwebsite creationen
dc.titleZavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agenturycs
dc.title.alternativeImplementation of the Project Management Culture into the IT Department of Digital Agencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:29cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119618en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:49en
sync.item.modts2020.03.31 20:14:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSmolíková, Lenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucí - odpovězeno otázky oponent - odpovězeno Doc. Doskočil - Zavádíte v práci nejen firemní kulturu, ale i firemní metodiku? odpovězeno Ing. Neuwirth - Určete po jak dlouhé době realizace projektu je vhodné začít s evaluací. odpovězeno RNDr. Chvátalová - Počítáte s implementací nějaké metody statistiky ve Vašem projektu? odpovězeno Prof. Pospíšil - Definujte rizika cloudového uložiště. odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record