Show simple item record

Assessment and Proposal of Modernization of Selected Parts of Information System

dc.contributor.advisorKlusák, Alešcs
dc.contributor.authorNovák, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁK, P. Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119621cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178010
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu vybraných částí informačního systému Zenit ve společnosti Nuvia a.s. a navržením jejich modernizace. V jednotlivých částech práce jsou definovaná teoretická východiska, posouzen současný stav a navržena inovace současného stavu.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on the assessment of the current state of the selected parts of the information system Zenit at company Nuvia a.s. and the proposal of their modernization. In individual parts of the thesis, there is defined theoretical basis, the assessment of the current state and the proposal of innovation of the current state.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectIScs
dc.subjectposouzenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectprocesní modelcs
dc.subjectdatový modelcs
dc.subjectfunkční modelcs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectISen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectproposalen
dc.subjectprocess modelen
dc.subjectdata modelen
dc.subjectfunctional modelen
dc.titlePosouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systémucs
dc.title.alternativeAssessment and Proposal of Modernization of Selected Parts of Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:31cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119621en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:07en
sync.item.modts2020.03.30 20:43:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDydowicz, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Na jakém základě jsou určeny měsíční mzdy členů týmů a jaké jsou jejich kompetence, odpovědnosti či pravomoci? V tabulce č. 6 uvádíte rezervní náklady. Popište tyto náklady a z čeho vyplývá jejich výše v korunách? odpovězeno Mgr. Martina Bobalová Ph.D. Jak jsou vyčísleny náklady na vývoj systému z hlediska časového a finančního? odpovězeno Kdo bude zodpovědný za výsledek celého projektu? odpovězeno Ing. Petr Sedlák Je tento produkt obchodovatelný směrem ven k jiným společnostem? odpovězeno Má společnost nějakou certifikaci? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record