Show simple item record

The Proposal for Development of Family Wine Shop in Prostějov

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorObořilová, Terezacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationOBOŘILOVÁ, T. Návrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178014
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu rodinného podniku Vinotéka Rek a vyúsťuje v návrh strategie jeho dalšího rozvoje. První, teoretická část se zabývá teoretickými východisky se zaměřením na rozvoj a růst podnikání zejména malých a rodinných firem, kontext strategického řízení v rámci rozvoje firem a dále na vybrané analyticko-výzkumné metody, které zkoumají vnitřní, vnější a tržní prostředí firmy. Druhá, analytická část práce obsahuje praktickou aplikaci metod na vybraný podnik, stanovení klíčových faktorů a dopadů na podnik a zhodnocení celkových výsledků pro následný výběr vhodné varianty rozvoje. Třetí, návrhová část staví na výsledcích analýz a zpracovává vybranou variantu strategie rozvoje včetně implementačních kroků a přínosů z návrhů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with evaluation of the current state of the Vinotéka Rek family business and results in a strategy of its further development. The first theoretical part is based on the theoretical backgrounds focusing on the development and growth of entrepreneurship in particular small and family businesses, the context of strategic management within the development of companies and also on selected analytical and research methods that examine the internal, external and market environment of the company. The second, analytical part of the thesis contains the practical application of the methods to the selected company, the identification of key factors and impacts on the company and the evaluation of the overall results for the subsequent selection of the appropriate development variant. Third, the part of proposals builds on the results of the analyzes and processes the selected variant of the development strategy, including the implementation steps and the benefits of the proposals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstrategie rozvojecs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectvinotékacs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectrodinný podnikcs
dc.subjectdevelopment strategyen
dc.subjectretailen
dc.subjectwine shopen
dc.subjectenvironmental analysisen
dc.subjectfamily businessen
dc.titleNávrh rozvoje rodinné vinotéky ve městě Prostějovcs
dc.title.alternativeThe Proposal for Development of Family Wine Shop in Prostějoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:03en
sync.item.modts2020.04.01 03:23:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeProcházková, Lenkacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Dotaz na vysvětlení pojmů : příjmy x výdaje RNDr. Petr Střelec - Dotaz: Jaká je návratnost investic? Odpovězeno s vážnými výhradami. Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - Dotaz: Je povolená konzumace alkoholu u cyklistů z pohledu zákona?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record