Show simple item record

Proposal for Changes of Human Resource Management in a Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorMikulecká, Terezacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMIKULECKÁ, T. Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178015
dc.description.abstractDiplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy vymezení definice personální činnosti včetně jednotlivých podoblastí. Druhá část práce analyzuje řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti. V závěrečné části jsou definována konkrétní doporučení pro danou společnost týkající se změny personálního řízení, tato doporučení vycházejí z teoretických poznatků a praktického zjištění. Doporučení jsou formulována v souladu s aktuální situací ve společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on human resources (HR), defines specific areas of personnel management and HR activities. The first part is devoted to the theoretical background in human resources, to define more precisely personnel activities including sub – areas. The second part of the thesis analyses the current state of personnel management in the specific company. In the final part are defined specific recommendations for personnel management in the company. These recommendations are formulated in accordance with the company’s current situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPersonální řízenícs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectplánování zaměstnancůcs
dc.subjectvýběr zaměstnancůcs
dc.subjectvzdělávání zaměstnancůcs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectpersonální informační systém.cs
dc.subjectHR managementen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectstaff planningen
dc.subjectselection of employeesen
dc.subjectemployee trainigen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectpersonnel information system.en
dc.titleNávrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podnikucs
dc.title.alternativeProposal for Changes of Human Resource Management in a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:27:05en
sync.item.modts2020.03.31 21:51:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVenclová,, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Otázky komise: Ing. Tesař: Proč po 20ti letech budete popisovat pracovní místa v rámci neinvestičních návrhů? zodpovězeno Ing. Tesař: Proč chcete větší participaci zaměstnanců a jak to chcete udělat? zodpovězeno Ing. Tesař: Jak široké je rozpětí řízení Vašich vedoucích? zodpovězeno Ing. Tesař: Dá se specifikovat činnost např. telefonisty? zodpovězeno Ing. Tesař: Co je auto business? zodpovězeno prof. Jurová: Jaké máte Vy sama požadavky na personalistu? Jaké jsou požadavky na toho, kdo může vykonávat funkci personalisty? zodpovězeno prof. Jurová: Jak dlouhá by měla být praxe vysokoškolského odborníka - personalisty? částečně zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Jsou Vaše návrhy navázány na strategii lidských zdrojů nebo celkovou strategii společnosti nebo je dokonce pozměňují? zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Je společnost zaměřena na nějaký profil svého zaměstnance? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record