Show simple item record

Evaluation of Corporate Performance and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorVodičková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVODIČKOVÁ, K. Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178019
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost a charakterizována její současná situace. Následně je zpracováno hodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí dotazníku dle Modelu START, který vychází z Modelu Excelence EFQM. V závěrečné části jsou předloženy návrhy a doporučení pro zlepšení současné situace.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on the performance evalution of company Centropen, a. s. The first part of the thesis contains definitions of performance and individual methods of business performance measurement. The practical part introduces the analyzed company and describes its current situation. Subsequently, the evaluation of the performance of the selected company is done using the START Model questionnaire, which is based on the EFQM Excellence Model. Suggestions and recommendations for improving the current situation are presented in the final part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýkonnostcs
dc.subjecthodnocení výkonnostics
dc.subjectModel Excelence EFQMcs
dc.subjectModel STARTcs
dc.subjectnávrhy na zlepšení výkonnostics
dc.subjectPerformanceen
dc.subjectperformance measurementen
dc.subjectEFQM Excellence Modelen
dc.subjectSTART Modelen
dc.subjectsuggestions for performanceen
dc.titleHodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of Corporate Performance and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:51:00cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119649en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:51en
sync.item.modts2020.03.31 19:33:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKadlecová, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno RNDr. Chvátalová: Jak společnost přispívá zaměstnancům na stravu v současnosti? odpovězeno doc. Chlebovský: Rozhodnutí, že se budete zabývat v práci dále jen ve formě START model, byl váš a proč? Máte nějaké celkové zhodnocení ekonomických přínosů vašich návrhů? Jak budou nákladové a jak výnosové? odpovězeno Ing. Mihalisko: v práci pracujete s dvěma metodami hodnocení pracovníků, jak jsou tyto dvě kategorie provázány? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record