Show simple item record

Application of Management Control System in a Business

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorGerlichová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationGERLICHOVÁ, V. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119650cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178020
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně použijí v části analytické. V analytické části bude firma ABC s.r.o. stručně popsána a poté analyzován její současně využívaný způsob plánování pro rok 2018. Následně budou na základě skutečných hodnot analyzovány odchylky. V návrhové části se pokusím navrhnout nápravná opatření, ke zlepšení současné situace ve formě plánu za pomoci metody krycího příspěvku.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis is focused on application of Management Control System in a company especially on operative planning and devations analysis. The first part of the master´s thesis is theoretical with basic terms and used continualy in the analytical part. In analytical part the company ABC s.r.o. will be described and analyzed its currently used planning method for 2018. Then will be used deviation analysis. In the proposal part i will try to propose corrective actions, to improve the current situation in the form of a plan using the cover margin contribution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectControllingcs
dc.subjectcontrollercs
dc.subjectoperativní plánovánícs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectanalýza odchylekcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectpříspěvek na úhraducs
dc.subjectManagement Control Systemen
dc.subjectcontrolleren
dc.subjectoperative planningen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectdeviation analysisen
dc.subjectbudgetsen
dc.subjectmargin contributionen
dc.titleVyužití controllingu v podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Management Control System in a Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119650en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:30:24en
sync.item.modts2020.03.30 12:50:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBurešová, Šárkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Kde je příčina toho, že jsou paušální zakázky ztrátové? zodpovězeno Ing. Pavel Svirák, Ph.D.: Vysvětlete rozdělení víceprací v analyzované firmě. zodpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Proč byly v tomto roce dosaženy výrazně nižší odchylky než v minulých obdobích? Jak jste rozdělila dodavatele dle jednotlivých typů zakázek? V čem vidíte největší přínos Vaší práce? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record