Show simple item record

Reporting of Selected Groups of Assets according to IFRS and Czech Accountig Legislation

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorStřasák, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSTŘASÁK, T. Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119666cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178021
dc.description.abstractDiplomová práce „Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativy“ se zaměřuje na komparaci vykazování dlouhodobého hmotného majetku v různých účetních systémech. Práce se zabývá oceňováním, odpisováním a finančním leasingem. Rovněž se tato práce zaměřuje na zhodnocení dopadu na finanční výkazy a výsledek hospodaření.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis „Reporting of Selected Groups of Assets according to IFRS and Czech Accounting Legislation“ focuses on comparation of reporting of tangible fixed assets in various accounting systems. Thesis examines valuation, amortization and financial leasing. Also, thesis focuses on assessing the impact on financial statements and the impact on economic result.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDlouhodobý hmotný majetekcs
dc.subjectmezinárodní standardy účetního výkaznictvícs
dc.subjectčeská účetní legislativacs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectodpisovánícs
dc.subjectfinanční leasingcs
dc.subjectTangible fixed assetsen
dc.subjectInternational financial reporting standardsen
dc.subjectCzech accounting legislationen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectamortizationen
dc.subjectfinancial leasingen
dc.titleVykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS a české účetní legislativycs
dc.title.alternativeReporting of Selected Groups of Assets according to IFRS and Czech Accountig Legislationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:41cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119666en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:11:05en
sync.item.modts2020.04.01 04:33:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHanušová, Helenacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Grásgruber Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: Částečně zodpovězeno. Otázky oponenta: Částečně zodpovězeno. Rozšíření otázky oponenta: doc. Fedorová: Proč jste řešil situaci pouze z pohledu finančního leasingu? Našel jste i jiné rozdíly? Nezodpovězeno. Otázky dalších členů komise: doc. Fedorová: Co je myšleno pojmem náklady na zařízení? Částečně zodpovězeno. Ing. Mikulica: Který standard upravuje problematiku leasingu dle IFRS? Zodpovězeno. Ing. Mikulica: Jakým způsobem je upravena problematika majetku v české účetní standardě a pro koho je vyhláška určena? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record