Show simple item record

Order Processing in the Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorRačková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRAČKOVÁ, K. Průběh zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178022
dc.description.abstractV této diplomové práci bude řešena problematika, která může nastat v průběhu zakázky ve společnosti MORAVSKOLESZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. V první části budou vysvětleny pojmy a metody týkající se této problematiky. V další části bude popsán průběh zakázky v této společnosti, bude provedena analýza FMEA a sestaven Išikawův diagram pro vybraná rizika. V poslední části budou navržena opatření, jejichž cílem je snížit velikost rizik v průběhu zakázky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis will deal with issues that may arise during the contract in the company MORAVSKOLESZSKE DRÁTOVNY, a.s. The first part will explain the terms and methods related to this issue. The next section will describe during of the contract in this company, and then an FMEA analysis and an Ishikawa diagram for the selected risks will be made. The last part will suggest measures aimed at reducing the size of the risks during contract.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectřízení jakostics
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectIšikawův diagramcs
dc.subjectredukce rizikcs
dc.subjectcontracten
dc.subjectrisken
dc.subjectquality managementen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectIshikawa diagramen
dc.subjectrisk reductionen
dc.titlePrůběh zakázky v podnikucs
dc.title.alternativeOrder Processing in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.29 04:58:18en
sync.item.modts2020.04.29 04:13:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCaletková, Ivetacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nebyly položeny. Otázky oponenta - odpovězeno. RNDr. Petr Střelec - Dotaz: stabilizace zaměstnanců (stravenky), výpočet návratnosti investice. Odpovězeno s vážnými problémy. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Nesouhlas s tvrzením při zvýšení mezd - vysvětlit proč? Chybí sociální a zdravotní pojištění. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Dotaz na výrobní náklady, motivace zaměstnanců skrz stravenky (benefity).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record