Show simple item record

Proposal of Communication Mix

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorDosoudilová, Janacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:27Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDOSOUDILOVÁ, J. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119681cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178023
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na komunikační mix společnosti U Badinů, s.r.o. V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy v marketingu a vybrané analýzy. V analytické části jsou informace týkající se společnosti, ale především jsou provedeny zvolené analýzy prostředí podniku, segmentace trhu a SWOT analýza, vztahující se k popsané teoretické části. Součástí práce je také marketingový výzkum a interpretace výsledných hodnot. Poslední část práce obsahuje návrhy ke zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti.cs
dc.description.abstractThe Master thesis is focused on the communication mix of the company U Badinů, s.r.o. The theoretical part of the thesis explains the most important concepts in marketing and selected analyses. In the analytical part there are information about the company, but especially all selected business environment analyses, market segmentation and SWOT analysis related to the described theoretical part are made. Part of the thesis is also marketing research and interpretation of the resulting values. The last part includes suggestins for improving the communication mix of the selected company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectpromotionen
dc.titleKomunikační mix podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119681en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:36en
sync.item.modts2020.03.30 21:28:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChovan, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Dotaz: Jaký je bod rentability, kritický bod, aby se vyplatilo spustit akci v zařízení? Dotaz na zlepšení webových stránek. prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. - Dotaz: Jaká je kapacita v zařízení? doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Dotaz: Jak se snaží využít tradici majitelé zařízení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record