Show simple item record

Proposal of Communication Mix in the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorKotková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:44:28Z
dc.date.available2019-06-14T11:44:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOTKOVÁ, K. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178026
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu nejmenované banky a navržením doporučení pro jeho zlepšení. Teoretická část zahrnuje vysvětlení pojmů a poznatků souvisejících nejen s marketingovou komunikací, ale s marketingem obecně. V analytické části je zhodnocena současná situace marketingové komunikace vybraného podniku. V poslední části diplomové práce jsou na základě poznatků získaných z analytické části vytvořeny návrhy pro doplnění stávajícího komunikačního mixu vybraného produktu včetně jejich přínosů a ekonomického zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the analysis of the current communication mix of selected product of the unnamed bank and suggesting of recommendations for its improvement. The theoretical part contains the explanation of terms and knowledge relating not only to the marketing communication, but to the marketing in general. In the analytical part is evaluated the current situation of the marketing communication of the selected company. In the last part of the thesis, based on the knowledge gained from the analytical part, are created proposals for the completing of the current communication mix of the selected product including their benefits and cost evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectnástroje marketingové komunikacecs
dc.subjectbankacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPESTE analýzacs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectbanken
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPESTE analysisen
dc.titleNávrh komunikačního mixu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposal of Communication Mix in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:59cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:59en
sync.item.modts2020.03.31 09:07:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHornungová, Janacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Jaké jsou náklady na samotnou tvorbu spotu? Jak tuto skutečnost zohledníte? odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Proč jste v práci nepoužila relevantní analýzy k produktu jakými je např. BCG? odpovězeno s výhradami Ing. Jan Pěta, Ph.D. Počítáte náklady návrhů, máte někde ohodnocené finančně přínosy, jestli se ta televizní reklama vyplatí? částečně odpovězeno Myslíte banku na českém trhu, nebo s českým majitelem? odpovězeno V kolika vozidlech MHD plánujete reklamu vzhledem v navrhovanému rozsahu reklamu? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record